Åldringsvård för alla?

DSpace Repository

Åldringsvård för alla?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Åldringsvård för alla?
Author Magnússon, Finnur
Date 2004
Swedish abstract
Äldre invandrare nyttjar sällan den svenska äldreomsorgen. Beror det på en skeptisk hållning mot omsorgens former eller tenderar de att hamna i utanförskap? Vad har de för strategier och förväntningar inför valet av omsorg?
Host/Issue I&M. Invandrare & minoriteter;
Volume 5-6
ISSN 1404-6857
Language swe (iso)
Subject åldrande
etnicitet
kultur
invandrare
biståndsbedömare
äldreomsorg
ålderspensionär
mångkultur
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14055 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics