Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv

DSpace Repository

Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv
Author Acuna, Gerardo ; Rooth, Patrik
Date 2012
English abstract
Heating costs for older multi-dwelling buildings are usually a heavy item of operating expenditure. As a property owner, reviewing the options for heating available on the market can lead to big savings. In this report we study the heating sources district heating and groundwater heat pump for a multi-dwelling building from a cost and environmental perspective. A groundwater heat pump is clearly preferable from an economic perspective. However, it is difficult to define the best option from an environmental and a society perspective. The groundwater heat pump reduces the individual building's emissions although it increases the need for new produced energy on a society perspective.
Swedish abstract
Uppvärmningskostnader för äldre flerbostadshus utgör oftast en tung post i de löpande driftskostnaderna. Att som fastighetsägare se över vilka alternativ till uppvärmning det finns på marknaden kan leda till stora besparingar i en värld där energikostnader bara ökar och ökar. Lamellhus från perioden 1941-1960 utgör en stor andel av Sveriges bostadsbestånd och är i behov av modernisering. I denna rapport studerar vi uppvärmningskällorna fjärrvärme och grundvattenvärmepump för en sådan byggnad ur ett kostnads- och miljöperspektiv. Genom att skapa en modell av byggnaden i VIP Energy beräknas behovet av tillförd energi för uppvärmning och tappvatten. Livscykelkostnader för de olika uppvärmningsalternativen beräknas under en 20-års period. Utsläpp som de olika systemen står för beräknas sedan för ett år. Resultaten från LCC- och utsläppsberäkningen analyseras i diskussionen. De olika systemen bedöms utifrån tre synvinklar: kostnader, miljöpåverkan och samhällperspektiv. En grundvattenvärmepump är klart att föredra ur det ekonomiska perspektivet. I miljö- och samhällsperspektivet är det dock svårare att definiera det bästa alternativet. Sett utifrån den enskilda byggnadens miljöpåverkan minskar grundvattenvärmepumpen utsläppen, dock skapar den ett ökat behov av primärenergi medan fjärrvärme utnyttjar befintliga lågvärdiga restprodukter som bränsle och producerar värme och el, vilket är positivt för både samhälle och miljö.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject fjärrvärme
värmepump
grundvatten
luftföroreningar
livscykelkostnad
lamellhus
Handle http://hdl.handle.net/2043/14064 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics