Isolera bakterien, inte patienten! En litteraturstudie om MRSA-bärarares upplevelser av isolerings- och barriärvård.

DSpace Repository

Isolera bakterien, inte patienten! En litteraturstudie om MRSA-bärarares upplevelser av isolerings- och barriärvård.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Barakji, Anette
dc.contributor.author Jönsson, Suzanne
dc.date.accessioned 2005-01-20T12:42:18Z
dc.date.available 2005-01-20T12:42:18Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1406
dc.description The purpose of the study is to investigate MRSA-positive individual´s perceptions of source isolation and barrier nursing, to find nursing inventions witch can provide these patients wellbeing. Eight scientific research reports have been examined, using the guiding principles of Polit et al (2001). The result of the study shows the patients experiences of mentally health/illness, information and communication, physical restrictions and barrier nursing. en
dc.description.abstract Syftet är att undersöka MRSA-bärares upplevelser av isolerings- och barriärvård samt beskriva omvårdnadsåtgärder för sjuksköterskan och annan vårdpersonal. Åtta vetenskapliga artiklar har granskats ut efter Polit et al (2001) riktlinjer. Studiens resultat redovisar patienternas upplevelser av mental hälsa/ohälsa, information och kommunikation, fysiska begränsningar och barriärvård. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject barriärvård en
dc.subject isolering en
dc.subject multiresistenta staphylococcus aureus en
dc.subject omvårdnad en
dc.subject upplevelser en
dc.title Isolera bakterien, inte patienten! En litteraturstudie om MRSA-bärarares upplevelser av isolerings- och barriärvård. en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics