Alla har olika svårigheter - lyssna

DSpace Repository

Alla har olika svårigheter - lyssna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Alla har olika svårigheter - lyssna
Author Girardon, Isabelle ; Hölzer, Isis
Date 2012
English abstract
This study is based on educational drama work in a special education context. The study was conducted at a school for special needs students. The purpose of the study is to examine the impact educational drama may have on the development of students in need of special support with special focus on social interaction and self-esteem. In order to test our hypothesis of a positive impact by educational drama work in a special needs setting. The work consisted of students performing drama exercises. Furthermore, the students created a music video based on their self-produced song. The experiment/work was conducted over a period of four days with three participants aged 14-15 years. As a method to examine our hypothesis and create an understanding of both the processes as well as the underlying causes, we chosen participant observation. The results show that educational drama can bring students increased self-awareness, social skills, relationship skills and motivation. However, above all, it can help create an inclusive approach where students’ needs are met. The approach has proven to be of great importance, both for the students’ previous education which was marked by failures, but also for how we managed to do our work with the students. We see potential in integrating drama education and special education with the regular curriculum to provide students with special needs the customized education they need and are entitled to.
Swedish abstract
Föreliggande studie bygger på ett dramapedagogiskt arbete inom en specialpedagogisk kontext. Studien har utförts på en resursskola med elever i behov av särskilt stöd. Syftet är att undersöka vilka kvaliteter pedagogiskt drama kan tillföra i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, särskilt utifrån förhållningssätt, social interaktion och självkänsla. För att nå detta syfte har det pedagogiska arbetet bestått av att tillsammans med eleverna utföra olika dramaövningar. Vidare har eleverna skapat en musikvideo utifrån deras egenproducerade låt. Arbetet har disponerats över fyra dagar med främst tre deltagare i åldrarna 14-15 år. Som metod för att undersöka vårt syfte samt för att skapa förståelse för såväl de processer som sker men även bakomliggande orsaker har vi valt deltagande observation. Resultatet visar att pedagogiskt drama kan tillföra elever ökad självkännedom, social kompetens, relationskompetens och motivation men framförallt kan det bidra med ett inkluderande arbetssätt där alla elever kan tillgodoses. Förhållningssättet har visat sig ha stor betydelse, både för elevernas tidigare skolgång som är präglad av misslyckanden, men även för hur vi lyckats med vårt arbete med eleverna. Vi ser potentialen i att integrera dramapedagogik och specialpedagogik med den ordinarie undervisningen för att ge elever i behov av särskilt stöd den anpassade undervisningen de behöver och har rätt till.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject grupp
Förhållningssätt
pedagogiskt drama
Elever i behov av särskilt stöd
självkänsla
Handle http://hdl.handle.net/2043/14086 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics