Innovativa modeller för studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning

DSpace Repository

Innovativa modeller för studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Innovativa modeller för studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning
Author Carlson, Elisabeth ; Bengtsson, Mariette ; Stenberg, Marie
Date 2012
Swedish abstract
Lärande är inte enbart en kognitiv process utan innefattar även sociala, kulturella och emotionella aspekter där studenter ska ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter användbara i en kommande profession. I sjuksköterskeprogrammet vid Malmö Högskola är innovativa modeller för studentaktivt lärande implementerade under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). En förutsättning för implementeringen har varit det nära samarbetet mellan verksamheten och högskolan i den så kallade Malmömodellen. Malmömodellen startade 2001, utvärderades 2005 och är nu ett permanent samarbete mellan Skånes Universitets Sjukhus i Malmö samt sjukhusen i Ystad och Trelleborg. Modellen är uppbyggd kring ett kliniskt lärarpar som företräder lärosätet respektive den kliniska verksamheten. Paret fungerar som pedagogiskt stöd för handledare och studenter samt driver utvecklingsprojekt varav två kommer att presenteras under workshopen. Det första projektet är Peer learning, en handledningsmodell som bygger på strategier där studenterna lär från och av varandra. Strukturerade aktiviteter tas fram av beskrivna lärarpar i samarbete med handledarna för att främja det egna lärandet hos studenten men används också som ett pedagogiskt redskap för handledaren. Aktiviteterna bygger på att studenten självständigt ansvarar för att genomföra dessa med stöd av studentkollegan och/eller handledare. Det andra projektet, Patientfokuserad handledning ger studenten möjlighet att följa patienters väg genom vården. Under handledning ansvarar studenten till en början för en till två patienter och har då möjlighet att fördjupa sig i patienternas situation. Efterhand som studentens kompetens ökar kan antalet patienter omfatta hela patientgruppen. Studenten har en handledare som ansvarar för schema, utveckling och bedömning, men kan i det dagliga arbetet med patienten få handledning från andra i handledarteamet. Syftet med de pedagogiska modellerna är att studenten ska kunna skapa djupare vårdrelationer och förberedas inför den kommande yrkesrollen genom att träna reflektion, kritiskt tänkande och samarbete. Presentationerna kommer att ligga till grund för dialog mellan deltagarna ur såväl student som handledare- och lärarperspektiv. Teman att diskutera: Vilka utmaningar innebär peer learning som pedagogisk modell? Hur kan vi arbeta mot ett gemensamt synsätt på lärande när handledning sker med flera studenter av flera handledare? Hur utvärderar vi pedagogiska modeller?
Conference
Nätverk och utveckling (NU) (2012 : Gothenburg, Sweden)
Link http://www.nu2012.se/img/katalog.pdf... (external link to publication)
Host/Issue Konferenskatalog : Detaljerat program och all övrig information du behöver!
Pages 1
Page 154-154
Language swe (iso)
Subject studentaktivitet
verksamhetsförlagd utbildning
pedagogiska modeller
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note NU2012 -Gränslöst Lärande, Göteborg 17-19 oktober 2012
Handle http://hdl.handle.net/2043/14107 Permalink to this page
Link http://www.nu2012.se/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics