Att leva med stomi. En litteraturstudie om hur stomiopererade personer upplever sin nya livssituation och den omvårdnaden de får av sjuksköterskan

DSpace Repository

Att leva med stomi. En litteraturstudie om hur stomiopererade personer upplever sin nya livssituation och den omvårdnaden de får av sjuksköterskan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva med stomi. En litteraturstudie om hur stomiopererade personer upplever sin nya livssituation och den omvårdnaden de får av sjuksköterskan
Author Nyberg, Anna
Date 2004
English abstract
Syftet med denna studie var att finna kunskap om hur stomiopererade personer upplever sin nya livssituation, samt den omvårdnaden de får av sjuksköterskan. Metoden var en systematisk litteratur studie enligt Polit, Beck & Hungler. Sex vetenskapliga artiklar har granskats för att besvara frågeställningarna enligt Antonovskys kriterier. Resultat visar att de stomiopererades upplevelser är individuella. Accepterandet av sin nya livssituation beror mycket på de olika anledningarna till varför en stomioperation blir aktuell. En bättre omvårdnadsplanering och längre uppföljning skulle troligen öka stomipatienternas livskvalitet.
Swedish abstract
The purpose of this study was to find knowledge about ostomy patients experience with a focus on overall life situation and the care they receive from the nurse. The method used was a systematic literature review according to Polit, Beck & Hungler. Six scientific research reports have been used as foundation of the result in this study. The articles have been reviewed according to Antonovsky's Sense of Coherence (SOC).The result shows that experiences of having ostomy are individual. Adapting to their new life situation varies depending on the reason for having an ostomy. A better nursing program and longer follow-up would probably improve the patient's quality of life.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject information
KASAM
livskvalitet
omvårdnad
stomi
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/1411 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics