Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet

DSpace Repository

Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet

Details

Files for download
Icon
Ellinor Halletts ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet
Author Hallett, Ellinor
Date 2012
English abstract
This thesis examines how search engine optimization of webpages affects accessibility for human users. Methods for search engine optimization are well documented, as is the important principles of accessibility. However, the relationship between these factors is seldom described. First, the theory behind the approach to search engine optimization, and information about what affects the websites accessibility are described. Then a descriptive case study is presented where the effect of search engine optimization is assessed according to the established guidelines, Web Content Accessibility Guidelines 2.0. The results of the study demonstrate that certain aspects of search engine optimization benefit the accessibility, but that there are some aspects of search engine optimization that harm the accessibility, for example, the headline structure. However, the end result is that accessibility benefits more from search engine optimization than it is harmed by it.
Swedish abstract
Denna uppsats undersöker hur sökmotoroptimering av en webbsida påverkar webbsidans tillgänglighet för människor. Tillvägagångssätt för sökmotoroptimering är väldokumenterade, och detsamma gäller viktiga principer för tillgänglighet. Dock beskrivs sällan sambandet däremellan. Först presenteras teori kring om tillvägagångssätt för sökmotoroptimering samt information om vad som påverkar webbplatsers tillgänglighet. Därefter beskrivs en fallstudie där effekten av sökmotoroptimering bedöms efter de väletablerade riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Studiens resultat visar att vissa aspekter av sökmotoroptimering gynnar tillgängligheten, men att det även kan finnas ett negativt samband. Exempel på positiv inverkan är vid publikationen av bilder på webbplatser, medan rubriksuppbyggnaden kan missgynnas av sökmotoroptimering. Slutresultatet är dock att tillgängligheten gynnas mer av sökmotoroptimering än vad den missgynnas av den.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Search Engine Optimization
Accessibility
Sökmotoroptimering
Tillgänglighet
Technology
Research Subject Categories::TECHNOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/14113 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics