Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet

DSpace Repository

Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hallett, Ellinor
dc.date.accessioned 2012-09-17T11:03:03Z
dc.date.available 2012-09-17T11:03:03Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 42 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14113
dc.description Denna uppsats undersöker hur sökmotoroptimering av en webbsida påverkar webbsidans tillgänglighet för människor. Tillvägagångssätt för sökmotoroptimering är väldokumenterade, och detsamma gäller viktiga principer för tillgänglighet. Dock beskrivs sällan sambandet däremellan. Först presenteras teori kring om tillvägagångssätt för sökmotoroptimering samt information om vad som påverkar webbplatsers tillgänglighet. Därefter beskrivs en fallstudie där effekten av sökmotoroptimering bedöms efter de väletablerade riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Studiens resultat visar att vissa aspekter av sökmotoroptimering gynnar tillgängligheten, men att det även kan finnas ett negativt samband. Exempel på positiv inverkan är vid publikationen av bilder på webbplatser, medan rubriksuppbyggnaden kan missgynnas av sökmotoroptimering. Slutresultatet är dock att tillgängligheten gynnas mer av sökmotoroptimering än vad den missgynnas av den. en_US
dc.description.abstract This thesis examines how search engine optimization of webpages affects accessibility for human users. Methods for search engine optimization are well documented, as is the important principles of accessibility. However, the relationship between these factors is seldom described. First, the theory behind the approach to search engine optimization, and information about what affects the websites accessibility are described. Then a descriptive case study is presented where the effect of search engine optimization is assessed according to the established guidelines, Web Content Accessibility Guidelines 2.0. The results of the study demonstrate that certain aspects of search engine optimization benefit the accessibility, but that there are some aspects of search engine optimization that harm the accessibility, for example, the headline structure. However, the end result is that accessibility benefits more from search engine optimization than it is harmed by it. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject Search Engine Optimization en_US
dc.subject Accessibility en_US
dc.subject Sökmotoroptimering en_US
dc.subject Tillgänglighet en_US
dc.subject.classification Technology en_US
dc.title Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology
dc.subject.srsc Research Subject Categories::TECHNOLOGY en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Ellinor Halletts ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics