Malmöplatser

DSpace Repository

Malmöplatser

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johnsson, Mikael
dc.date.accessioned 2012-09-20T06:50:33Z
dc.date.available 2012-09-20T06:50:33Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14133
dc.description Detta projekt undersöker platser och deras identiteter. Projektet syftar till att skapa en katalysator för en välbehövlig diskussion om platser, tillhörighet, identitet och demokrati genom att med grafisk design visuellt gestalta tio delområden i Malmös respektive identiteter och personligheter. En förändring kan komma först efter en insikt. Projektet utgår från en litteraturstudie i ämnet place branding. I denna upptäcks en metod för att analysera städers varumärken City Brands Index. Denna metod modifieras och används tillsammans med en enkätundersökning för att värdera varumärkena hos projektets tio delområden. Denna metod ligger tillsammans med en statistikjämförelse, en historisk litteraturstudie och en observationsstudie som grund för projektets gestaltning. Utifrån dessa undersökningar formges det till varje delområde en vapensköld som på ett subtilt och ibland abstrakt sätt gestaltar delområdets unika identitet. Dessa gestaltningar samlas och presenteras tillsammans på en hemsida, www.malmoplatser.se där besökare kan studera dels dessa vapensköldar, men också en hel del av undersökningarnas resultat. Gestaltningens slutliga och huvudsakliga poäng ligger i åskådarens egna tolkning av kopplingen mellan resultat och vapensköld. Genom att få stadens invånare och besökare att aktivt fundera över platsers identiteter och betydelser skapas en insikt om människors relation till varandra, om tillhörighet och gemenskap. en_US
dc.description.abstract This project investigates places and their identities. The project aims to create a catalyst for a much needed conversation discussing places, belonging, identity and democracy by using graphic design to visualize the identities and personalities of ten neighborhoods in Malmö. Change can only come after insight. The project is based on a literature study on the field of place branding. In this study a method for analyzing city brands is discovered, The City Brands Index. This method is modified and used in combination with a survey to evaluate the brands of the project’s ten neighborhoods. This method forms, together with a statistics comparison, a historical literature study and an observational study the basis for the design project. Based on these studies, an escutcheon in the shape of a neighborhood shield which subtly and sometimes abstractly depicts the neighborhoods unique identity is designed for each neighborhood. These visualizations are presented together on a website, www.malmoplatser.se/en where visitors can study these neighborhood shields as well as some of the study results. The design projects final and main point lies in the spectators own interpretation of the correlation between the study results and the neighborhood shield. By making the city’s residents and visitors to actively reflect on the identities and importance of places, an insight of people’s relationship to each other, to belonging and community is created. en_US
dc.format.extent 64 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject Place branding en_US
dc.subject Places en_US
dc.subject Identity en_US
dc.subject Graphic design en_US
dc.subject Malmö en_US
dc.subject Integration en_US
dc.subject community en_US
dc.title Malmöplatser en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok FineArt en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 K3
mahlocal.xprt.program Grafisk design
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics