Ortognatkirurgi - Indikationer, planering och kirurgiska metoder. - En litterär- samt en retrospektiv studie utförd vid Käkkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö behandlade mellan 2007 och 2009.

DSpace Repository

Ortognatkirurgi - Indikationer, planering och kirurgiska metoder. - En litterär- samt en retrospektiv studie utförd vid Käkkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö behandlade mellan 2007 och 2009.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ortognatkirurgi - Indikationer, planering och kirurgiska metoder. - En litterär- samt en retrospektiv studie utförd vid Käkkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö behandlade mellan 2007 och 2009.
Author Dragicevic, Andrea ; Andersson Werneman, Carolina
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med studien var att utreda vilka indikationer som finns för ortognatkirurgi och den utredningsprocess som patienterna genomgår innan behandlingen. Även de vanligaste preoperativa besvären som upplevs av denna patientgrupp samt huruvida de kan avhjälpas med hjälp av ortognatkirurgi studerades. Studien är uppdelad i en litterär del och en retrospektiv studie där 50 journaler över patienter som har behandlats på Skånes universitetssjukhus i Malmö har genomgåtts. Information angående vilka preoperativa besvär patienterna upplevde samt eventuella förbättringar eller försämringar postoperativt togs ut. Litteraturen betonar att både funktion och estetik är viktigt att ta hänsyn till vid en ortognatkirurgisk behandling. Dock måste den huvudsakliga indikationen vara att skapa eller upprätthålla ett funktionellt bett. Enbart estetik är inte en tillräcklig indikation för att behandlas med ortognatkirurgi. Det fanns vissa svårigheter att hitta relevant litteratur för frågeställningarna som ställts upp. Övervägande delen av patienterna var överlag nöjda med behandlingsresultatet. Frekvensen av upplevda besvär inom patientgruppen hade minskat postoperativt för alla fem preoperativa besvär som studerades (avbitningssvårigheter, nedsatt tuggförmåga, muskelvärk och/eller spänningshuvudvärk, käkledssmärta samt klick- och/eller skrapljud från käkleden). Endast tre patienter uttryckte missnöje med resultatet av sin behandling. Studien innefattar för få patienter för att några slutsatser angående en eventuell gemensam faktor för de missnöjda patienterna ska kunna dras. Det kan dock relativt lätt konstateras att ortognatkirurgi som behandlingsmetod har en hög lyckandefrekvens och i de flesta fall leder det till en förbättrad situation för patienten. Svårigheten att hitta relevant information i litteraturen indikerar att ortognatkirurgi fortfarande är ett relativt outforskat område.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 18
Language swe (iso)
Subject Ortognatkirurgi
käkanomali
Ortodonti
Kirurgi
Handle http://hdl.handle.net/2043/14137 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics