Ortognatkirurgi - Indikationer, planering och kirurgiska metoder. - En litterär- samt en retrospektiv studie utförd vid Käkkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö behandlade mellan 2007 och 2009.

DSpace Repository

Ortognatkirurgi - Indikationer, planering och kirurgiska metoder. - En litterär- samt en retrospektiv studie utförd vid Käkkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö behandlade mellan 2007 och 2009.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dragicevic, Andrea
dc.contributor.author Andersson Werneman, Carolina
dc.date.accessioned 2012-09-25T09:34:16Z
dc.date.available 2012-09-25T09:34:16Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 18 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14137
dc.description Syftet med studien var att utreda vilka indikationer som finns för ortognatkirurgi och den utredningsprocess som patienterna genomgår innan behandlingen. Även de vanligaste preoperativa besvären som upplevs av denna patientgrupp samt huruvida de kan avhjälpas med hjälp av ortognatkirurgi studerades. Studien är uppdelad i en litterär del och en retrospektiv studie där 50 journaler över patienter som har behandlats på Skånes universitetssjukhus i Malmö har genomgåtts. Information angående vilka preoperativa besvär patienterna upplevde samt eventuella förbättringar eller försämringar postoperativt togs ut. Litteraturen betonar att både funktion och estetik är viktigt att ta hänsyn till vid en ortognatkirurgisk behandling. Dock måste den huvudsakliga indikationen vara att skapa eller upprätthålla ett funktionellt bett. Enbart estetik är inte en tillräcklig indikation för att behandlas med ortognatkirurgi. Det fanns vissa svårigheter att hitta relevant litteratur för frågeställningarna som ställts upp. Övervägande delen av patienterna var överlag nöjda med behandlingsresultatet. Frekvensen av upplevda besvär inom patientgruppen hade minskat postoperativt för alla fem preoperativa besvär som studerades (avbitningssvårigheter, nedsatt tuggförmåga, muskelvärk och/eller spänningshuvudvärk, käkledssmärta samt klick- och/eller skrapljud från käkleden). Endast tre patienter uttryckte missnöje med resultatet av sin behandling. Studien innefattar för få patienter för att några slutsatser angående en eventuell gemensam faktor för de missnöjda patienterna ska kunna dras. Det kan dock relativt lätt konstateras att ortognatkirurgi som behandlingsmetod har en hög lyckandefrekvens och i de flesta fall leder det till en förbättrad situation för patienten. Svårigheten att hitta relevant information i litteraturen indikerar att ortognatkirurgi fortfarande är ett relativt outforskat område. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Ortognatkirurgi en_US
dc.subject käkanomali en_US
dc.subject Ortodonti en_US
dc.subject Kirurgi en_US
dc.title Ortognatkirurgi - Indikationer, planering och kirurgiska metoder. - En litterär- samt en retrospektiv studie utförd vid Käkkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö behandlade mellan 2007 och 2009. en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics