Förhållandet mellan tandfärg och hur människors karaktärsdrag uppfattas. En studie utifrån tolkningar hos tandläkarstudenter från Sverige och Sri Lanka.

DSpace Repository

The system will be going down for regular maintenance. Please save your work and logout. Omstart kommer att ske snart igen!!

Förhållandet mellan tandfärg och hur människors karaktärsdrag uppfattas. En studie utifrån tolkningar hos tandläkarstudenter från Sverige och Sri Lanka.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förhållandet mellan tandfärg och hur människors karaktärsdrag uppfattas. En studie utifrån tolkningar hos tandläkarstudenter från Sverige och Sri Lanka.
Author Al-Binni, Abdallah ; Strandberg, Caroline
Date 2011
Swedish abstract
Inledning: Att skönhet och attraktivitet ger fördelar i livet har bekräftats i många studier. Tänderna är en bidragande faktor till hur människor bedömer varandra. Vita tänder föredras i många fall och missfärgade tänder är minst önskvärt. En studie visar att endast skillnader i tändernas utseende kan påverka hur vi uppfattar en annan människa och vackrare tänder kan få en person att uppfattas som mer intelligent och mer framgångsrik. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det finns någon skillnad i bedömningen av personlighetsdrag utifrån ett blekt, ett missfärgat och ett omanipulerat bett, samt jämföra resultatet mellan hur tandläkarstudenter i Sverige och Sri Lanka bedömer detta. Material och metod: Ett fotografi på en man och en kvinna manipulerades till tre olika utseenden: Blekt, omanipulerat och missfärgat. En enkät för att mäta karaktärsdrag utformades. Enkäten, ett fotografi av sex möjliga och ett informationsblad delades ut till totalt 126 tandläkarstudenter på respektive universitet. Resultat: Signifikanta skillnader fanns i Sverige mellan kvinnan med det blekta bettet och kvinnan med det missfärgade bettet. I Sri Lanka fanns en signifikant skillnad mellan det omanipulerade bettet på kvinnan och det missfärgade bettet på kvinnan. Slutsats: Det fanns ingen signifikant skillnad mellan Sverige och Sri Lanka på hur bilderna bedömdes. Inom länderna fanns dock signifikanta skillnader på hur studenterna tolkade karaktärsdragen på de olika bilderna. I Sverige bedömdes det blekta bettet som mest positivt och det missfärgade som mest negativt. I Sri Lanka bedömdes det omanipulerade bettet som mest positivt och det missfärgade som mest negativt.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Dental appearance
Sweden
Sri Lanka
Personal characteristics
questionnaire
Handle http://hdl.handle.net/2043/14140 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics