Förhållandet mellan tandfärg och hur människors karaktärsdrag uppfattas. En studie utifrån tolkningar hos tandläkarstudenter från Sverige och Sri Lanka

DSpace Repository

Förhållandet mellan tandfärg och hur människors karaktärsdrag uppfattas. En studie utifrån tolkningar hos tandläkarstudenter från Sverige och Sri Lanka

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Al-Binni, Abdallah
dc.contributor.author Strandberg, Caroline
dc.date.accessioned 2012-09-25T09:34:55Z
dc.date.available 2012-09-25T09:34:55Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14140
dc.description Inledning: Att skönhet och attraktivitet ger fördelar i livet har bekräftats i många studier. Tänderna är en bidragande faktor till hur människor bedömer varandra. Vita tänder föredras i många fall och missfärgade tänder är minst önskvärt. En studie visar att endast skillnader i tändernas utseende kan påverka hur vi uppfattar en annan människa och vackrare tänder kan få en person att uppfattas som mer intelligent och mer framgångsrik. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det finns någon skillnad i bedömningen av personlighetsdrag utifrån ett blekt, ett missfärgat och ett omanipulerat bett, samt jämföra resultatet mellan hur tandläkarstudenter i Sverige och Sri Lanka bedömer detta. Material och metod: Ett fotografi på en man och en kvinna manipulerades till tre olika utseenden: Blekt, omanipulerat och missfärgat. En enkät för att mäta karaktärsdrag utformades. Enkäten, ett fotografi av sex möjliga och ett informationsblad delades ut till totalt 126 tandläkarstudenter på respektive universitet. Resultat: Signifikanta skillnader fanns i Sverige mellan kvinnan med det blekta bettet och kvinnan med det missfärgade bettet. I Sri Lanka fanns en signifikant skillnad mellan det omanipulerade bettet på kvinnan och det missfärgade bettet på kvinnan. Slutsats: Det fanns ingen signifikant skillnad mellan Sverige och Sri Lanka på hur bilderna bedömdes. Inom länderna fanns dock signifikanta skillnader på hur studenterna tolkade karaktärsdragen på de olika bilderna. I Sverige bedömdes det blekta bettet som mest positivt och det missfärgade som mest negativt. I Sri Lanka bedömdes det omanipulerade bettet som mest positivt och det missfärgade som mest negativt. en_US
dc.format.extent 21 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject Dental appearance en_US
dc.subject Sweden en_US
dc.subject Sri Lanka en_US
dc.subject Personal characteristics en_US
dc.subject questionnaire en_US
dc.title Förhållandet mellan tandfärg och hur människors karaktärsdrag uppfattas. En studie utifrån tolkningar hos tandläkarstudenter från Sverige och Sri Lanka en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 OD
mahlocal.xprt.institution2019 OD
mahlocal.xprt.program Tandteknikerutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics