Ekot av en skytt - analys av nyhetsrapporteringen kring skytten i Malmö 2010

DSpace Repository

Ekot av en skytt - analys av nyhetsrapporteringen kring skytten i Malmö 2010

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ekot av en skytt - analys av nyhetsrapporteringen kring skytten i Malmö 2010
Author Eriksson, Maria
Date 2012
English abstract
This essay is about the shootings that took place in Malmö 2010. The crimes got a lot of attention in media all over the country. The focus of this essay will be on the articales that was written about the shootings in the newspapers Sydsvenskan and Expressen and the diffrences as well as the similaritys among the articels in the newspapers. The purpose is to analyze what discourses that is presented in the text, how the newspapers use rethorical terms and power through their knowledge. The formative work will be a report about the general image of Malmö and how the people who lives there reWlect and experecing their city. I will use discourse analyze as my method to Wind out results. Helping theorys for analyzing the material will be cultural representation, power and rethorics. The result shows that there are mainly three big diffrences in the articles from the different newpapers: the localization, the language and the different proWil of the newspapers. Both of the papers use power and rethorical methods in there way of presenting the news in their articales and the discourses behind the text is also visible in both papers. The main point of the essay is to bring attention to the the various approaches articales about the same subject can provide.
Swedish abstract
Uppsatsen tar sitt avstamp i de uppmärksammade skjutningarna i Malmö under året 2010. Syftet är att analysera hur media, i detta fall Sydsvenskan och Expressen, hanterade och skrev om de dåd och händelser som inträffade. Vikten ligger på vilka diskurser som används, hur makt hanteras och representationen av artiklarna som skrevs. Detta görs med hjälp av diskursanalyser av artiklarna samt en gestaltande del bestående av ett reportage om bilden av Malmö. Grundpelarna i uppsatsen är teorier om representation, retorik och brottsjournalistik. Analysen visar att Sydsvenskan och Expressens artiklar skiljer sig åt på framförallt tre områden: lokaliseringen, språket och kategoriseringen av tidningarna som dagstidning och kvällstidning. I alla tre kategorier har tidningarna använt maktförhållande, retoriska begrepp samt dagsordningsprincipen för att åstakomma deras mål utifrån deras förutsättningar. Poängen var att visa hur tidningarnas sätt att bygga upp sina artiklar skiljer sig åt och att de förekommer mycket bakom scenen som inte vid första anblicken är uppmärksammat.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject crime journalism
discourse analyze
representation
Handle http://hdl.handle.net/2043/14142 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics