Vårdens pris - utbränd sjuksköterska. En litteraturstudie rörande utbrändhet bland sjuksköterskor

DSpace Repository

Vårdens pris - utbränd sjuksköterska. En litteraturstudie rörande utbrändhet bland sjuksköterskor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vårdens pris - utbränd sjuksköterska. En litteraturstudie rörande utbrändhet bland sjuksköterskor
Author Saib Battuta, Hind ; Karlsson, Malin
Date 2004
English abstract
Syftet med denna studie är att belysa de förhållande i sjuksköterskans arbetsmiljö/arbetssituation som kan leda till utbrändhet. den frågeställningg som vi sökt belysa är:Vilka faktorer i arbetet som sjuksköterska är av sådan karaktär att de kan leda till utbrändhet? Resultaten visar att arbetsrelaterad psykisk ohälsa är en utdragen process som innebär såväl fysiska som psykiska problem. Detta kan till slut leda till utbrändhet. Många vill dock hellre använda sig av begreppet utmattningssyndrom/utmattningsdepression då det riktats kritik mot begreppet utbränd. I denna studie används dock begreppet utbränd. Studien är en litteraturstudie där 11 vetenskapliga artiklar granskats enligt Polits m fl (2001) kriterier. Analysen visar att tre grupper av faktorer som ökar risken för att drabbas av utbrändhet, kan identifieras. Dessa är (1) brister i den psykosociala arbetsmiljön, (2) obalans mellan krav och resurser och (3) missförhållanden i organisationen. Resultaten diskuteras i ljuset av Karaseks & Theorells krav/kontrollmodell (1990).
Swedish abstract
The aim of this study is to illuminate factors in nurses´ work, which can cause a state of exhaustion called burn out. The results indicate that work related mental illness is a lengthy process that gives rise to both physical and psychical problems. These problems might lead to a state of burn out. However, several authors prefer to use expressions like exhaust syndrome or exhaust depression as they are criticising the concept of burn out. The study is a literature analysis of 11 scientific articles that have been scrutinized using the criterions presented by Polit et al (2001). The analysis gives at hand that three groups of factors seem to increase the risk for burn out, namely: (1) deficiencies in the psycho-social work environment, (2) an imbalance between demands and resources and (3) organizational incongruities. The results are discussed using The demand-control model developed by Karasek & Theorell (1990).
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject organisation
psykosocial arbetsmiljö
psykisk ohälsa
stress
utbrändhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/1415 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics