Young people´s ranking of ten instrumental values

DSpace Repository

Young people´s ranking of ten instrumental values

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Fredrik
dc.date.accessioned 2012-10-01T06:41:06Z
dc.date.available 2012-10-01T06:41:06Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 50 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14162
dc.description Syftet med mitt examensarbete är att ge ett bidrag till analysen av ungdomars grundläggande värderingar, genom att undersöka hur elever rangordnar och diskuterar tio instrumentella värden. Undersökningen är utförd med flermetodsforskning, där både en kvantitativ och kvalitativ metod använts, enkät och fokusgrupp. En pilotstudie används för att säkerställa god validitet och reliabilitet. Undersökningen gjordes på 20 ungdomar, tio pojkar och tio flickor, fördelade i tre åttondeklasser i samma skola. Resultatet i undersökningen visar att ungdomar mellan 14 till 15 år anser att familjen, tillsammans med frihet och rättvisa är viktigast av de tio värdena jag undersökt och att det skett vissa förändringar i jämförelse vilka värden som är viktiga idag hos ungdomar jämfört med från SOM undersökningsserie (1986-2000) en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject young people, instrumental values en_US
dc.title Young people´s ranking of ten instrumental values en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics