Upplevelse och behandling av postoperativ smärta - en litteraturstudie

DSpace Repository

Upplevelse och behandling av postoperativ smärta - en litteraturstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Isaksson, Helena
dc.contributor.author Olsson, Jessica
dc.date.accessioned 2012-10-01T06:51:10Z
dc.date.available 2012-10-01T06:51:10Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 30 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14163
dc.description Isaksson, H & Olsson, J. Upplevelse och behandling av postoperativ smärta. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2012. Smärta är en upplevelse som är personlig och individuell. Det finns en rad olika faktorer som påverkar upplevelsen av smärta i den postoperativa processen. I denna process har sjuksköterskan ett ansvar att behandla smärta genom sitt omvårdnadsarbete, men trots detta upplever patienter att denna omvårdnad är bristfällig. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur postoperativ smärtbehandling utfördes av sjuksköterskorna och hur patienter kan uppleva detta. Metoden var en litteraturstudie med systematisk ansats. Nio artiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats användes. Sökningarna skedde i databaserna Cinahl och PubMed. Resultatet visade att patienterna upplevde att den postoperativa smärtbehandlingen var i behov av förbättring när det gällde individualisering, samt att sjuksköterskorna hade olika attityder till postoperativ smärta vilket gjorde att patienterna fick olika uppfattningar om hur sjuksköterskan behandlade deras smärta. Nyckelord: kirurgi, omvårdnad, postoperativ smärta, smärtbehandling, upplevelse. en_US
dc.description.abstract Isaksson, H & Olsson, J. Experience and treatment of postoperative pain. A literature review. Degree Project, 15 Credits Points. Nursing Programme, Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Health Care, 2012. Pain is a personal and individual experience. There are several factors that affect the experience of pain in the postoperative process. In this process the nurse has a responsibility to treat pain, despite that; patients perceive this care as defective. The purpose of this study was to explore how the nurses performed postoperative pain treatment and how patients can experience it. The method of this study was a literature review with a systematic approach. Nine studies of both quantitative and qualitative design were used. The searches were performed in two databases, Cinahl and PubMed. The results showed that patients felt that the postoperative pain treatment need of improvement when it comes to individualization and that nurses have different attitudes to postoperative pain, which gave the patients different perceptions of how the nurses treated their pain. Keywords: care, experience, pain treatment, postoperative pain, surgery en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Postoperative pain en_US
dc.subject Care en_US
dc.subject Surgery en_US
dc.subject Experience en_US
dc.subject Pain treatment en_US
dc.title Upplevelse och behandling av postoperativ smärta - en litteraturstudie en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete termin ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics