Överdriven oro för "muntlig framställning"

DSpace Repository

Överdriven oro för "muntlig framställning"

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, other
Title Överdriven oro för "muntlig framställning"
Author Olsson Jers, Cecilia
Date 2012
Swedish abstract
Det finns en överdriven oro för att tala offentligt. I högskolestudier är muntlig kommunikation den färdighet som också kommer att bli det mest använda redskapet när man efter några år kommer ut i arbetslivet.
Link http://bloggochdebatt.mah.se/2012/08/30/overdriven... (external link to publication)
Publisher Malmö högskola
Host/Issue bloggochdebatt.mah.se;
Language swe (iso)
Subject talängslan
oro för att tala
retorik
muntlig framställning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14170 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics