Om fostran i förskoleklass

DSpace Repository

Om fostran i förskoleklass

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Thelander, Maria
dc.date.accessioned 2012-10-03T08:14:15Z
dc.date.available 2012-10-03T08:14:15Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 187 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-86295-22-6 en_US
dc.identifier.issn 1653-6037 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14177
dc.description Studiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område. Forskningsfrågorna är: Vem beskrivs som utföraren? Hur beskrivs utförandet? Hur beskrivs det önskade resultatet? Hur kan relationen mellan de olika texterna beskrivas? Teoretiska begrepp i analysen är sociala konventioner, styrning och individualisering samt begrepp från den kritiska diskursanalysen. De texter som analyseras i studien är läroplaner, kommunala skolplaner och en variation av lokala texter från den aktuella stadsdelen, rektorsområdet, skolan och förskoleklassen. Utföraren av fostransuppdraget är på alla nivåer hemmen och skolan/förskolan, men uppdraget varierar mellan nivåerna. En rörelse syns från en uppdelning mellan hemmets beteendefostran och skolans värdefostran på central nivå till den lokala nivåns framhållande av beteendefostran för båda parter, men där båda också fostrar till värden. Här innefattar fostran också föräldrarna. De tekniker som används är införandet av livskunskap som en lokal styrningsteknik riktad mot individualisering och kulturell omformning, legitimerat genom dess organisation som skolämne. Andra tekniker är disciplinering av kroppen, styrning genom samtal i möten och självstyrning för självreglering genom bestraffning och belöning. Det önskade resultatet av fostransarbetet är likartat på central och regional nivå: ett individualiserat, framgångsorienterat, autonomt, självständigt barn med en kritisk förmåga som utövar självkontroll. Lokalt framträder en nästan motsatt konvention där barnet ses som beroende av andra, ett barn som agerar utifrån kontextuella begränsningar och möjligheter såsom etnicitet och kön, som är empatisk för att förhindra mobbning på skolan, och som har en moralisk inre spärr. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola en_US
dc.relation.ispartofseries Malmö Studies in Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series;2012:26
dc.subject fostran en_US
dc.subject fostransuppdrag en_US
dc.subject förskoleklass en_US
dc.subject föräldrar en_US
dc.subject individualisering en_US
dc.subject livskunskap en_US
dc.subject sociala konventioner en_US
dc.subject styrning en_US
dc.subject textanalys en_US
dc.subject värdegrund en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Om fostran i förskoleklass en_US
dc.type Licentiate Thesis
dc.identifier.paperprint 1 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics