Student Essays LS / ULV

DSpace Repository

Student Essays LS / ULV

 

Recent Submissions

 • Förskollärarnas syn på lek fulltext
  Mevan, Hero  : Malmö högskola/Lärande och samhälle (2017) Student essay 15hp
 • Likvärdighet i skolan fulltext
  AL-Hashmei, Manal  : Malmö högskola/Kultur och samhälle (2017) Student essay 15hp
 • Lärares erfarenheter av ämnesintegration och deras syn på integration... fulltext
  Porsbring, Rialinda  : Malmö högskola/Lärande och samhälle (2017) Student essay 15hp
 • Elevers inställningar till matematik och deras motivation till lärand... fulltext fulltext fulltext
  Dauti, Hamdije  : Malmö högskola/Lärande och samhälle (2017) Bachelor thesis
 • Roligare matematik fulltext
  Albattat, Souhad  : Malmö högskola/Kultur och samhälle (2017) Student essay 15hp

View more