Att snärja en potentiell folkmassa

DSpace Repository

Att snärja en potentiell folkmassa

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Ida
dc.date.accessioned 2012-10-03T13:33:42Z
dc.date.available 2012-10-03T13:33:42Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 35 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14179
dc.description Webb 2.0 skapar idag förutsättningar för nya typer av webbtjänster som använder sig av viljan som vi användare, har till att delta och bidra. Crowdsourcing är ett samlingsbegrepp för hur användare över hela världen kan skapa värde och inriktar sig på att få många individer att delta. Det kan röra sig om att skapa en ny logotyp till ett företag, samla in pengar till ett projekt eller kategorisera data. I denna empiriska studie granskar vi innehåll, instruktioner och funktioner på fyra crowdsourcingtjänster för att undersöka hur deltagare motiveras till att delta. Vi utgår från Kaufmanns m.fl. motivationsmodell som är framtagen just för crowdsourcingdeltagande och motivationen bakom deltagandet. Utifrån motivationsmodellen har frågor formulerats som används för att granska tjänsternas innehåll. Vi tittar på skillnader och likheter mellan crowdsourcingtjänster som erbjuder möjlig monetär ersättning och de som inte gör det. Vi tittar också på relevansen i Kaufmanns m.fl. motivationsmodell. Att titta på skillnader och likheter visar sig vara otillräckligt och resultaten visar istället tre primära mönster. Ej varierande faktorer, där motivationsfaktorerna används i samma utsträckning mellan och inom kategorierna. Dessa är generellt applicerbara motivationsfaktorer, framför allt faktorerna utveckla personliga färdigheter och externa värderingar. I det andra mönstret, faktorer varierande med kategori, hittar vi likheter inom men skillnader mellan kategorierna. Där står motivationsfaktorn tidsfördriv ut från de andra faktorerna. Faktorer varierande oberoende av kategori, är det tredje mönstret som beskriver skillnader både inom och mellan kategorierna. T.ex. används motivationsfaktorn att marknadsföra sig på olika sätt av samtliga tjänster. Utöver detta finner vi också stöd för Kaufmanns m.fl. motivationsmodell och slutligen bekräftas fynd från tidigare studier. en_US
dc.description.abstract Web 2.0 creates opportunities for new sorts of Web services that take advantage of the user’s will to participate and contribute. Crowdsourcing allows users all over the world to be a part of creating value. It might involve creating a logo for a new business, raise funds for a project or categorize data. In this empirical study, we examine the content, instructions and functions of four crowdsourcing services, to determine how the services are creating motivation and participation. In 2011 Kaufmann et al. published a motivation model for crowdsourcing participation that aims to explain motivation behind the participation. The model contains thirteen motivational factors that we in this study developed into thirteen questions. We use these questions to examine the content of the crowdsourcing services. Primarily we search for differences and similarities between services that offer possible monetary compensation and those who don’t offer any possible monetary compensation. We also want to test the relevance of Kaufmann’s et al. motivation model. Differences and similarities is shown to be insufficient to describe the findings made in this study. Instead we identified three patterns. The first one has similarities within and between the two categories, where the motivational factors, human capital advancement and action significance by external values, showed to have the strongest connection to this pattern. The second pattern we found similarities within but differences between the categories, showed that the motivational factor, pastime, differs the most between categories. The third pattern, differences within and between categories, is the unexpected finding in this study. Among other motivational factors, signaling is used differently by all the four services. We also found support for Kaufmann’s et al. motivation model, and finally confirmed findings from previous studies. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject crowdsourcing en_US
dc.subject motivation en_US
dc.subject deltagande en_US
dc.subject Kaufmanns m.fl. motivationsmodell en_US
dc.subject inre motivation en_US
dc.subject yttre motivation en_US
dc.subject tjänster en_US
dc.subject.classification Technology en_US
dc.title Att snärja en potentiell folkmassa en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology
dc.subject.srsc Research Subject Categories::TECHNOLOGY en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics