Grafiskt användargränssnitt kontra kommandoradsgränssnitt - En jämförande studie av gränssnitts effektivitet för expertanvändare

DSpace Repository

Grafiskt användargränssnitt kontra kommandoradsgränssnitt - En jämförande studie av gränssnitts effektivitet för expertanvändare

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Spjuth, Emy
dc.contributor.author Lindh, Pernilla
dc.date.accessioned 2012-10-04T10:53:01Z
dc.date.available 2012-10-04T10:53:01Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 61 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14182
dc.description Denna studie är gjord med syftet att undersöka hur ett grafiskt användargränssnitt (GUI) håller måtten baserat på effektivitet jämfört med ett kommandoradsgränssnitt (CLI). Är det så att det generellt går snabbare att jobba i ett kommandoradsgränssnitt eller beror det på vilka uppgifter som skall utföras? Vi har baserat denna studie på en generell uppfattning hos CLI-expertanvändare att ett CLI är betydligt effektivare och snabbare att jobba i än ett GUI. Vi undersöker därför i denna studie expertanvändares tillvägagångssätt i deras arbete framför datorn. Detta i form av ett utförandetest mätt på hastighet och svar från en enkätundersökning som komplement till användartestets resultat. Det resultat vi får fram visar att val av gränssnitt i huvudsak är beroende på användningsområde och uppgifternas storlek, vilket enkätsvaren bekräftar. Ju mer uppgifterna ökar i storlek och omfång desto effektivare blir CLI i jämförelse med GUI. Användartestet visar att GUI i genomsnitt inte håller samma nivå som CLI när det gäller effektivitet. Vi analyserar dessutom vilka faktorer som påverkar gränssnittens effektivitet. Nyckelord: Expertanvändare, gränssnitt, CLI, GUI, effektivitet, operativsystem. en_US
dc.description.abstract This paper has been made in order to examine how well a graphical user interface (GUI) measures compared to a command line interface (CLI). Is it true that a CLI generally is faster to work in or does it depend on the tasks to be performed? We have based this study on a general perception among CLI-expert users that a CLI is much more efficient and faster to work in than a GUI. Therefore, in this study we investigate expert users’ performance when they work with computers. We do this with thru performance test measured on the speed and from a survey response to complement the result of the usability test. The result we obtain show that the choice of interface is mainly dependent on the tasks and data size, which is confirmed by the survey replies. The more the data increases in size and scale, the more efficient CLI gets in comparison with the GUI. The user tests shows that the GUI, on average, don’t succeed to keep the same level of efficiency as CLI. We will also analyze the factors that affect the interfaces efficiency. Keywords: Expert users, interfaces, CLI, GUI, efficiency, operation system. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
dc.subject Expertanvändare en_US
dc.subject Gränssnitt en_US
dc.subject CLI en_US
dc.subject GUI en_US
dc.subject Effektivitet en_US
dc.subject Operativsystem en_US
dc.title Grafiskt användargränssnitt kontra kommandoradsgränssnitt - En jämförande studie av gränssnitts effektivitet för expertanvändare en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Technology
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics