Från slöjdprocess till arbetsprocesser - forskare och slöjdlärares syn på förändringen

DSpace Repository

Från slöjdprocess till arbetsprocesser - forskare och slöjdlärares syn på förändringen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Från slöjdprocess till arbetsprocesser - forskare och slöjdlärares syn på förändringen
Author Nohlberg Jildenmyr, Annika ; Tüll, Anne-Charlotte
Date 2012
Swedish abstract
I det här examensarbetet har vi velat ta reda på skillnaden mellan slöjdprocessen och arbetsprocesserna, som det numera heter i den nya läroplanen, Lgr11. I stort kan vi tycka att den nya kursplanen i slöjd inte skiljer sig så väldigt mycket från Lpo94, men att fokus har ändrats från att i princip hänga upp hela slöjdens arbete kring slöjdprocessen mot en mer generellt syn på arbete i processform. Vad innebär det? Vi har tagit kontakt med nyckelpersoner som suttit med och formulerat de ursprungliga utkasten till dagens text för kursplanen i slöjd, för ta reda på hur de har tänkt och vad som var deras syfte. I intervjuer med dessa har vi fått en tydligare bild. Men hur tänker då våra kollegor ute i landet som inte har haft möjligheten att prata med dessa nyckelpersoner? Även om underlagen för den enkätundersökning vi har gjort är undermålig till antalet svarande, vilket påverkar validiteten, kan man ändå se en tendens att samma frågor som vi har ställt oss har dykt upp i deras tankar. En av de vanligaste är om det numer är tänkt att slöjden ska bli mer teoretisk i och med att de analytiska och reflekterande förmågorna i större utsträckning lyfta fram i Lgr11. Till följd av detta undrar vi om man som slöjdlärarstudent rustas för att möta det nya förhållningssättet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 37
Language swe (iso)
Subject slöjd
slöjdprocessen
arbetsprocesser
lärprocesser
processarbete
läroplaner
kursplaner
analys
värdering
reflektion
förmågor
kommunicera lärande
ämneskunskaper i slöjd
teoretisera slöjd
Handle http://hdl.handle.net/2043/14184 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics