Datorn i undervisningen - Distraktion eller hjälpmedel?

DSpace Repository

Datorn i undervisningen - Distraktion eller hjälpmedel?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Moberg, Martin
dc.date.accessioned 2012-10-04T11:54:05Z
dc.date.available 2012-10-04T11:54:05Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 46 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14185
dc.description En dator till varje elev blir allt vanligare i den svenska skolan. Att alla elever ska ha en egen dator är idag något som politiker, skolledare och lärare tycker är en självklarhet. Argumenten för detta har sin grund i politik på EU nivå men vi finner även starka teknikdeterministiska, ekonomiska och pedagogiska skäl till att alla elever ska ha en egen dator i skolan. Men är det alltid bra med datorn i undervisningen? Lärare och rapporter vittnar om att datorn ofta används till något helt annat än till skolarbete som exempelvis Twitter, Facebook, Youtube eller olika former av datorspel. På senare tid har framförallt facebook målats upp som ett stort distraktionsmoment i TV och tidningar. I denna uppsats undersöks elevernas attityder och tankar kring datorn som distraktionsmoment i skolan. Upplever eleverna datorn med dess multimediala innehåll och internet, som en distraktion i undervisningen, i så fall hur? Vidare undersöks även hur eleverna tycker att undervisningen bör utformas på ett sätt så att distraktion undviks. Denna uppsats utgår från elevernas egna tankar och upplevelser kring dessa frågeställningar. Kvalitativa intervjuer har genomförts med en grupp av elever som påvisar att datorn kan vara ett distraktionsmoment för eleverna men att de överlag anser att detta inte är något större problem för deras lärande eller betyg. Eleverna kan dock inte konkret svara på om datorn har förbättrat deras faktiska resultat. Forskning inom området påvisar en kluven bild där det skiljer sig mellan olika forskare och skolor eftersom man inte kan påvisa med säkerhet att datorn är positiv för elevernas resultat. Vissa forskare menar att eleverna kan hantera det nya multimediala bruset medans andra menar att detta är en omöjlighet. Många elever i undersökningen tycker att datorn är ett effektivt och bra verktyg som de inte vill vara utan. Eleverna menar vidare att datorn bör användas på ett interaktivt, kreativt och skapande sätt i undervisningen. Samliga elever i undersökningen är dock överens om att datorn är ett positivt inslag i undervisningen. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject dator en_US
dc.subject distraktion en_US
dc.subject facebook en_US
dc.title Datorn i undervisningen - Distraktion eller hjälpmedel? en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Master Thesis Martin ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics