Casemetoden i undervisning

DSpace Repository

Casemetoden i undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Casemetoden i undervisning
Author Zhao, Yvonne
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med min studie är att beskriva möjligheterna och konsekvenserna att använda casemetoden som undervisningsmetodik i en kommunal gymnasieskola i Sverige. Jag vill också utforska hur användandet av ”casemetoden” som inlärningsprocess för gymnasieeleverna kan komma att öka intresset för att använda en specifik undervisningsform, som ”casemetoden”.Undersökningen visar att casemetoden är lämplig undervisningsform för lärare att använda om lärare ska stimulera elevers delaktighet i sin undervisning. Elever uppfattar att det är ett roligt och motiverade arbetssätt jämför med den traditionella undervisningsformen. Den betonar betydelsen av att ta mer ansvar för sig själv i den lärande processen och lär ut konsten att presentera sin åsikt och ta emot andras. Läraren ser positiv på att använda casemetoden i undervisningen med syfte att stimulera elevers initiativ- och analysförmåga. Dessutom visade resultatet att casemetoden bör kombineras med andra undervisningsformer t.ex. föreläsning och rollspel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 59
Language swe (iso)
Subject Casemetoden
Gymnasielärare
Gymnasieelev
Lärandeprocess
Handledare
Deltagare
Seminariet
Handle http://hdl.handle.net/2043/14186 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics