Casemetoden i undervisning

DSpace Repository

Casemetoden i undervisning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Zhao, Yvonne
dc.date.accessioned 2012-10-04T11:54:29Z
dc.date.available 2012-10-04T11:54:29Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14186
dc.description Syftet med min studie är att beskriva möjligheterna och konsekvenserna att använda casemetoden som undervisningsmetodik i en kommunal gymnasieskola i Sverige. Jag vill också utforska hur användandet av ”casemetoden” som inlärningsprocess för gymnasieeleverna kan komma att öka intresset för att använda en specifik undervisningsform, som ”casemetoden”.Undersökningen visar att casemetoden är lämplig undervisningsform för lärare att använda om lärare ska stimulera elevers delaktighet i sin undervisning. Elever uppfattar att det är ett roligt och motiverade arbetssätt jämför med den traditionella undervisningsformen. Den betonar betydelsen av att ta mer ansvar för sig själv i den lärande processen och lär ut konsten att presentera sin åsikt och ta emot andras. Läraren ser positiv på att använda casemetoden i undervisningen med syfte att stimulera elevers initiativ- och analysförmåga. Dessutom visade resultatet att casemetoden bör kombineras med andra undervisningsformer t.ex. föreläsning och rollspel. en_US
dc.format.extent 59 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Casemetoden sv_SE
dc.subject Gymnasielärare sv_SE
dc.subject Gymnasieelev sv_SE
dc.subject Lärandeprocess sv_SE
dc.subject Handledare sv_SE
dc.subject Deltagare sv_SE
dc.subject Seminariet sv_SE
dc.title Casemetoden i undervisning en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics