Sexåringarnas förståelse av geometriska former

DSpace Repository

Sexåringarnas förståelse av geometriska former

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sexåringarnas förståelse av geometriska former
Author Bronzini, Adoracion
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att undersöka några förskoleklassbarns förståelse av de geometriska formerna kvadrat, cirkel, triangel samt rektangel. Dessutom har syftet varit att analysera barnens kunskapsutveckling före och efter geometrilektionerna. Studien genomfördes genom intervjuer och observationer med både barnen och läraren för att ta reda på deras tankar om formerna. Studien utgår ifrån Piagets teorier om barns kognitiva utveckling samt van Hieles teorier kring barns tänkande i geometri. I studien används även Douglas H. Clements, et al. (1999) forskningsrapport om geometriska former. I denna studie visar resultaten att cirkeln var den lättaste formen för barnen att namnge. Triangel visar sig vara den svåraste för barnen att namnge. Studien påvisar även en relativ kunskapsutveckling hos barnen beträffande geometriska former efter geometrilektionerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject former
förskoleklass
geometri
inlärningsteorier
Handle http://hdl.handle.net/2043/14187 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics