Sexåringarnas förståelse av geometriska former

DSpace Repository

Sexåringarnas förståelse av geometriska former

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bronzini, Adoracion
dc.date.accessioned 2012-10-04T11:55:03Z
dc.date.available 2012-10-04T11:55:03Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14187
dc.description Syftet med denna studie har varit att undersöka några förskoleklassbarns förståelse av de geometriska formerna kvadrat, cirkel, triangel samt rektangel. Dessutom har syftet varit att analysera barnens kunskapsutveckling före och efter geometrilektionerna. Studien genomfördes genom intervjuer och observationer med både barnen och läraren för att ta reda på deras tankar om formerna. Studien utgår ifrån Piagets teorier om barns kognitiva utveckling samt van Hieles teorier kring barns tänkande i geometri. I studien används även Douglas H. Clements, et al. (1999) forskningsrapport om geometriska former. I denna studie visar resultaten att cirkeln var den lättaste formen för barnen att namnge. Triangel visar sig vara den svåraste för barnen att namnge. Studien påvisar även en relativ kunskapsutveckling hos barnen beträffande geometriska former efter geometrilektionerna. en_US
dc.format.extent 33 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject former en_US
dc.subject förskoleklass en_US
dc.subject geometri en_US
dc.subject inlärningsteorier en_US
dc.title Sexåringarnas förståelse av geometriska former en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics