Tillsammans är stark - Gränsöverskridande nätverk och nätverkande gällande hållbar konsumtion i Malmö

DSpace Repository

Tillsammans är stark - Gränsöverskridande nätverk och nätverkande gällande hållbar konsumtion i Malmö

Details

Files for download
Icon
Kandidatuppsats: ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tillsammans är stark - Gränsöverskridande nätverk och nätverkande gällande hållbar konsumtion i Malmö
Author Bengtsson, Annie ; Palm, Martina
Date 2012
English abstract
It is said that we live in a network society where cooperation across boundaries offers solutions to innovative creativity and success. In the era of globalization this may influence the communication about local and global problems. A problem that extends boundaries is the issue of consumption, and there are several actors in Malmö today who tries to encourage more sustainable consumption patterns to the public. But what role does networking have for these actors? Through interviews, this study examines the networking activity in Malmö on sustainable consumption with particular focus on the interviewees view on networks and networking and the matter of cross-boundary cooperation. The study finds that there is an extensive networking activity in Malmö, but in spite of a unified discourse, a common higher goal and a positive attitude towards networking, the different focus of the actors constitute obstacles to closer cooperation. There is a need to coordinate and involve more actors in an open and trans-boundary network for sustainable consumption.
Swedish abstract
Det sägs att vi lever i ett nätverkssamhälle där öppen samverkan över gränser är en nyckel till innovativt skapande och framgång. Detta kan i globaliseringens tid vara en viktig del i hur kommunikation om lokala och globala problem förs. Ett problem som sträcker sig över gränser är ämnet privatkonsumtion och i Malmö finns det idag många aktörer som försöker uppmuntra allmänheten till mer hållbara konsumtionsmönster. Men vilken roll spelar nätverkande för dessa aktörer? Genom kvalitativa intervjuer undersöker denna studie den nätverkande aktiviteten i Malmö kring hållbar privatkonsumtion med särskilt fokus på intervjupersonernas syn på nätverk och nätverkande samt problematiken kring gränsöverskridande samarbeten. Studien konstaterar att det finns en omfattande nätverkande aktivitet i Malmö, men trots en enad diskurs, ett gemensamt högre mål och en positiv inställning till nätverk utgör verksamheternas olika fokus ett hinder för närmare samarbeten. Det finns anledning att samordna och involvera fler aktörer i ett öppet och gränsöverskridande nätverk för hållbar privatkonsumtion.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject nätverk
nätverkande
hållbar privatkonsumtion
gränsöverskridande samarbete
kvalitativ intervju
Malmö
hållbar utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/14191 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics