Tillsammans är stark - Gränsöverskridande nätverk och nätverkande gällande hållbar konsumtion i Malmö

DSpace Repository

Tillsammans är stark - Gränsöverskridande nätverk och nätverkande gällande hållbar konsumtion i Malmö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bengtsson, Annie
dc.contributor.author Palm, Martina
dc.date.accessioned 2012-10-08T08:24:26Z
dc.date.available 2012-10-08T08:24:26Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14191
dc.description Det sägs att vi lever i ett nätverkssamhälle där öppen samverkan över gränser är en nyckel till innovativt skapande och framgång. Detta kan i globaliseringens tid vara en viktig del i hur kommunikation om lokala och globala problem förs. Ett problem som sträcker sig över gränser är ämnet privatkonsumtion och i Malmö finns det idag många aktörer som försöker uppmuntra allmänheten till mer hållbara konsumtionsmönster. Men vilken roll spelar nätverkande för dessa aktörer? Genom kvalitativa intervjuer undersöker denna studie den nätverkande aktiviteten i Malmö kring hållbar privatkonsumtion med särskilt fokus på intervjupersonernas syn på nätverk och nätverkande samt problematiken kring gränsöverskridande samarbeten. Studien konstaterar att det finns en omfattande nätverkande aktivitet i Malmö, men trots en enad diskurs, ett gemensamt högre mål och en positiv inställning till nätverk utgör verksamheternas olika fokus ett hinder för närmare samarbeten. Det finns anledning att samordna och involvera fler aktörer i ett öppet och gränsöverskridande nätverk för hållbar privatkonsumtion. en_US
dc.description.abstract It is said that we live in a network society where cooperation across boundaries offers solutions to innovative creativity and success. In the era of globalization this may influence the communication about local and global problems. A problem that extends boundaries is the issue of consumption, and there are several actors in Malmö today who tries to encourage more sustainable consumption patterns to the public. But what role does networking have for these actors? Through interviews, this study examines the networking activity in Malmö on sustainable consumption with particular focus on the interviewees view on networks and networking and the matter of cross-boundary cooperation. The study finds that there is an extensive networking activity in Malmö, but in spite of a unified discourse, a common higher goal and a positive attitude towards networking, the different focus of the actors constitute obstacles to closer cooperation. There is a need to coordinate and involve more actors in an open and trans-boundary network for sustainable consumption. en_US
dc.format.extent 53 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject nätverk en_US
dc.subject nätverkande en_US
dc.subject hållbar privatkonsumtion en_US
dc.subject gränsöverskridande samarbete en_US
dc.subject kvalitativ intervju en_US
dc.subject Malmö en_US
dc.subject hållbar utveckling en_US
dc.title Tillsammans är stark - Gränsöverskridande nätverk och nätverkande gällande hållbar konsumtion i Malmö en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle
 Find Full text Files for download
Icon
Kandidatuppsats: ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics