“Wash your hair and keep a lemon” -The experience of menstruation among adolescent girls in South India, "Tvätta ditt hår och bär med en citron" - Tonårstjejers upplevelse av menstruation i Södra Indien

DSpace Repository

“Wash your hair and keep a lemon” -The experience of menstruation among adolescent girls in South India, "Tvätta ditt hår och bär med en citron" - Tonårstjejers upplevelse av menstruation i Södra Indien

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jurlander, Kerstin
dc.date.accessioned 2012-10-09T11:05:12Z
dc.date.available 2012-10-09T11:05:12Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 58 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14192
dc.description Syftet med uppsatsen är att ge en förståelse för hur tonårstjejer på landsbygden i Tamil Nadu i södra Indien upplever menstruation. Aspekter som tillgång på information, hygien och traditionella sedvänjor diskuteras. Initiationsriterna som hålls för alla flickor kopplas till ritualteori av Turner, Bell, Rappaport, Staal med flera. En genomgång från det antropologiska fältet ges genom Buckley och Gottlieb. Centralt för uppsatsen är uppfattningar om orenhet och symbolisk förorening som finns inom hinduismen. Detta diskuteras med hjälp av Mary Douglas. Den till huvuddel kvalitativa studien består av intervjuer med fem fokusgrupper, bestående av tjejer i åldrarna 12-25 år, och kompletterande intervjuer med personal på NGO:s och andra med kopplingar till området. En enkkätstudie genomfördes samt en observation. Resultatet visar att tonårstjejer är i stort behov av mer reproduktiv kunskap och att det finns fördelar med att uppmärksamma och samtala kring de traditionella sedvänjorna, eftersom delar av dem upplevs som negativt av tjejerna. Det är tydligt att det finns ett behov för bekväma, hygieniska och hållbara alternativ för kvinnors mensskydd. I uppsatsen presenteras också olika projekt som syftar till att sprida information om menstruation och mensskydd. en_US
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to give an understanding about how adolescent girls in rural Tamil Nadu experience menstruation. Aspects on access to information, hygiene and traditional menstrual customs are discussed. The initiation rite that all girls go through is connected to ritual theory by Turner, Bell, Rappaport and Staal et al. An understanding from the anthropological field is given through the work of Buckley and Gottlieb. Central for the thesis is notions about impurity and pollution, which are discussed with the theories of Mary Douglas. The mainly qualitative research consists of focus groups interviews with girls in the age of 12-25 years and complementary interviews with NGO workers and others connected to the field. A questionnaire study was conducted as well as an observation. The results from the study show that adolescent girls are in great need of more reproductive knowledge and that there could be benefits to further bring up the traditional customs to discussion, since part of them make girls feel uncomfortable. It is seen that there is a need for comfortable, hygienic and sustainable solutions for women´s sanitary protection. Presented in the thesis are also different examples of projects that aim to spread information about menstruation and the use of sanitary pads. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject menstruation en_US
dc.subject India en_US
dc.subject Tamil Nadu en_US
dc.subject hinduism en_US
dc.subject NGO en_US
dc.subject initiation rite en_US
dc.subject adolescent girls en_US
dc.title “Wash your hair and keep a lemon” -The experience of menstruation among adolescent girls in South India, "Tvätta ditt hår och bär med en citron" - Tonårstjejers upplevelse av menstruation i Södra Indien en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics