Pedagogers syn på bemötande av barn i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers syn på bemötande av barn i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Holst, Sara
dc.contributor.author Lööv, Ulrica
dc.date.accessioned 2012-10-09T11:07:58Z
dc.date.available 2012-10-09T11:07:58Z
dc.date.issued 2011-11-21 en_US
dc.identifier.citation 38 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14194
dc.description Detta examensarbete handlar om pedagogers syn på hur de bemöter barn. Vi ville ta reda på om pedagoger bemöter alla barn lika. Vi ville även se om pedagogerna bemöter barnen i den dagliga verksamheten som de säger att de gör. Vår förhoppning var att pedagogerna bemöter barnen på det sätt som de säger att de gör. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och gjort observationer vid ett flertal tillfällen. Vi har valt att använda oss av ett barnperspektiv, då det är pedagogernas syn på bemötandet av barn, som undersöks. Vårt resultat visar att pedagogerna bemöter barn olika. Detta gör pedagogerna för att alla barn har olika behov, därför utgår de från den enskilda individen när de bemöter barnen i den dagliga verksamheten. Resultatet visar även att pedagogerna inte gör som de säger att de gör. För att bemöta ett barn krävs respekt från alla parter, att man har ett bra förhållningssätt och att man är demokratisk samtidigt som människovärdet är otroligt viktigt. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject bemötande, samspel, barn en_US
dc.title Pedagogers syn på bemötande av barn i förskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics