Klipp och klistra – En studie om referenshantering inom grundskolan

DSpace Repository

Klipp och klistra – En studie om referenshantering inom grundskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Olofsson, Eleonor
dc.contributor.author Malekpour, Saba
dc.date.accessioned 2012-10-09T11:12:50Z
dc.date.available 2012-10-09T11:12:50Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 57 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14196
dc.description Elevers Internetanvändning i skolan och hemmen har ökat drastiskt under det senaste decenniet. Samhällets enorma efterfrågan och påtryckning om ny teknik gör det möjligt för dagens stora IT marknad att fortsätta att utvidgas. När teknik och Internet expanderas så påverkas även skolan och dess hantering av vad som kan kännas som ett ständigt föränderligt forum av information. I detta arbete har vi gjort en kvantitativ undersökning på två skolor där vi har velat ta reda på hur våra hundra respondenter upplever och brukar referenshantering i skolan. I vår studie framkom det att internet nyttjades lika mycket oavsett våra respondenters kön. Detta resultat kan kopplas samman med rapporten Unga svenskar och Internet 2009 utav Olle Findahl, forskningsledare på World Internet Institut. Findahl visar i hans rapport att flickorna har fått en mer jämlik roll i den annars mansdominerade IT- världen. De tidigare utformade spelen som skulle locka merparten pojkar till att handla deras produkter har nu börjat att suddats ut och flickornas intresse har synliggjorts. Vår undersökning visade även att skolornas information i årskurs åtta kring källkritik var vag och nästintill icke existerande. Detta resultat fick oss att dra slutsatsen att skolan har en bra bit kvar innan den uppfyller läroplanen Lgr 11 riktlinjer kring kritiskt tänkande och referenshantering. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Referenshantering en_US
dc.subject Internet en_US
dc.subject ungdomar en_US
dc.subject källkritik en_US
dc.title Klipp och klistra – En studie om referenshantering inom grundskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics