Teknikundervisning i en skola för alla - Hur kan ingångar till undervisningen utformas, för att väcka både pojkars och flickors intresse för skolämnet teknik i grundskolans årskurser 7-9?

DSpace Repository

Teknikundervisning i en skola för alla - Hur kan ingångar till undervisningen utformas, för att väcka både pojkars och flickors intresse för skolämnet teknik i grundskolans årskurser 7-9?

Details

Files for download
Icon
Ex.arb kring ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Teknikundervisning i en skola för alla - Hur kan ingångar till undervisningen utformas, för att väcka både pojkars och flickors intresse för skolämnet teknik i grundskolans årskurser 7-9?
Author Larsson, Mårten
Date 2012
Swedish abstract
Examensarbetets syfte är att ta reda på vad som kan fånga och utveckla flickors respektive pojkars intresse för teknik i årskurserna 7 till 9 samt vilka olika intresseområden som tilltalar dem. Jag har även studerat hur dessa intresseområden skiljer sig åt, mellan pojkar och flickor.Det finns även genusövergripande teknikområden som står högt i kurs hos eleverna, dessa är robotar och uppfinningar. Det jag kan utläsa ur min undersökning är att pojkar och flickor har ett intresse för teknik i årskurs sju som successivt avtar hos flickorna men bibehålls eller ökar en del hos pojkarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 55
Language swe (iso)
Subject teknikämnet, teknikintresse, genus, teknikundervisning, högstadieelever, didaktik, pedagogik, tekniklärare.
Handle http://hdl.handle.net/2043/14197 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics