Teknikundervisning i en skola för alla - Hur kan ingångar till undervisningen utformas, för att väcka både pojkars och flickors intresse för skolämnet teknik i grundskolans årskurser 7-9?

DSpace Repository

Teknikundervisning i en skola för alla - Hur kan ingångar till undervisningen utformas, för att väcka både pojkars och flickors intresse för skolämnet teknik i grundskolans årskurser 7-9?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Larsson, Mårten
dc.date.accessioned 2012-10-09T11:17:33Z
dc.date.available 2012-10-09T11:17:33Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 55 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14197
dc.description Examensarbetets syfte är att ta reda på vad som kan fånga och utveckla flickors respektive pojkars intresse för teknik i årskurserna 7 till 9 samt vilka olika intresseområden som tilltalar dem. Jag har även studerat hur dessa intresseområden skiljer sig åt, mellan pojkar och flickor.Det finns även genusövergripande teknikområden som står högt i kurs hos eleverna, dessa är robotar och uppfinningar. Det jag kan utläsa ur min undersökning är att pojkar och flickor har ett intresse för teknik i årskurs sju som successivt avtar hos flickorna men bibehålls eller ökar en del hos pojkarna. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject teknikämnet, teknikintresse, genus, teknikundervisning, högstadieelever, didaktik, pedagogik, tekniklärare. en_US
dc.title Teknikundervisning i en skola för alla - Hur kan ingångar till undervisningen utformas, för att väcka både pojkars och flickors intresse för skolämnet teknik i grundskolans årskurser 7-9? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Ex.arb kring ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics