Vill ni gå ut?

Details

Files for download
Icon
utomhusundervisning
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vill ni gå ut?
Author Blomhav, Arja
Date 2012
Swedish abstract
Studien skall belysa vad elever i årskurs tre och lärare har för inställning till utomhusundervisningen och på vilket sätt utomhusundervisningen kan öka elevernas motivation till lärande. Jag har skickat ut enkäter till lärare och elever samt intervjuat 6 barn från en skola i Skåne för att ta reda på min undersökning. Undersökningen ledde fram till rätt lika svar både från lärare och elever. Det positiva med utomhusundervisningen är att det är spännande och nytt för eleverna. Lärare har även talat om varför man inte bedriver utomhusundervisning och det kan bero på att lärarna känner sig otrygga i undervisningssättet och vädret kan även vara ett hinder för utomhusundervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject elever
enkäter
läraremotivationutomhuspedagogikutomhusundervisning
årskurs tre
Handle http://hdl.handle.net/2043/14199 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics