Naturvetenskapsundervisningen i årskurs 1-3 - En intervjustudie om hur lärare planerar och undervisar i naturvetenskap

DSpace Repository

Naturvetenskapsundervisningen i årskurs 1-3 - En intervjustudie om hur lärare planerar och undervisar i naturvetenskap

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturvetenskapsundervisningen i årskurs 1-3 - En intervjustudie om hur lärare planerar och undervisar i naturvetenskap
Author Brodin, Sara ; Skoglund, Nicolina
Date 2012
Swedish abstract
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där vi intervjuat fem lärare som undervisar i naturvetenskap i årskurs 1-3. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur viktigt lärarna tycker naturvetenskapsämnet är, vilket intresse de anser att eleverna har för ämnet samt hur de tar tillvara på detta. Resultatet visar att naturvetenskapen är ett viktigt ämne, men enligt lärarna innefattar ämnet främst biologi. Forskning visar att många lärare som undervisar i dagens skola har bristande kunskaper och självförtroende i naturvetenskap, vilket kan vara en av orsakerna till att kemi och fysik kommer i skymundan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject attityder
intervju
intresse
Lgr 11
naturvetenskap
naturvetenskapsundervisning
lärare årskurs 1-3
Handle http://hdl.handle.net/2043/14200 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics