Sexuell grooming - Lagstiftning, prevention samt forskning

DSpace Repository

Sexuell grooming - Lagstiftning, prevention samt forskning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sexuell grooming - Lagstiftning, prevention samt forskning
Author Larsson, Elin ; Karlsjö, Pernilla
Date 2012
Swedish abstract
Grooming innebär att en vuxen söker kontakt med ett barn, under 15 år, i syftet att få till stånd en sexuell kontakt med barnet. Detta är sedan 1 juli 2009 ett lagbrott. Det finns ytterst lite forskning i Sverige om grooming och ännu ingen utvärdering om hur svensk lagstiftning fungerar i praktiken. Vårt syfte med uppsatsen är att belysa nuvarande kunskapsläge i Sverige. Vi har valt att jämföra lagstiftningen i Sverige och Storbritannien, hur de båda länderna arbetar mot grooming och om rutinaktivitetsteorin samt teorin om rationella val kan förklara hur grooming kan ske. I vår studie har vi kommit fram till att Storbritannien har ett mer aktivt sätt att arbeta preventivt mot brottet än i Sverige. Vidare är att Storbritanniens lagstiftning ger brittisk polis större möjlighet att avslöja och ingripa mot groomare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Grooming
groomingprocessen
sexuella syften
Handle http://hdl.handle.net/2043/14207 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics