Från utfall till effekter : hur får vi arbetet med unga arbetslösa att bli långsiktigt? - Idéskrift om projektorganisering

DSpace Repository

Från utfall till effekter : hur får vi arbetet med unga arbetslösa att bli långsiktigt? - Idéskrift om projektorganisering

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fred, Mats
dc.contributor.author Aggestam, Josefin
dc.date.accessioned 2012-10-12T13:04:43Z
dc.date.available 2012-10-12T13:04:43Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 22 en_US
dc.identifier.issn 1654-7462
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14214
dc.description Runt om i landet rapporteras det om lyckade ungdomsprojekt och goda resultat, men få exempel ges möjlighet att leva vidare och generera effekter på längre sikt. Organisationer uttrycker en trötthet på projekt som inte leder någon vart eller projekt som genererar nya projekt, men där resultaten från tidigare satsningar lyser med sin frånvaro. Vi vill i denna rapport slå ett slag för satsningar som bygger på kunskap om faktiska problem (eller lösningar) och inte förmodade. Vi vill slå ett slag för satsningar mellan strategiska samverkansparters med aktiva ägare som redan vid starten har idéer om hur arbetet och dess resultat ska tas tillvara efter projektets slut. Vi vill också slå ett slag för att detta är extra viktigt i just frågan om ungdomsarbetslösheten. Med denna rapport har vi en ambition av att vara en del i detta arbete. Förhoppningen är att skriften kan generera diskussioner och verka som underlag vid initiering av nya satsningar, inte bara satsningar riktade till ungdomar utan projektverksamhet överlag. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola en_US
dc.subject projektorganisering en_US
dc.subject ungdomsarbetslöshet en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Från utfall till effekter : hur får vi arbetet med unga arbetslösa att bli långsiktigt? - Idéskrift om projektorganisering en_US
dc.type Report en_US
dc.identifier.paperprint 1 en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics