Intro : en antologi om musik och samhälle

DSpace Repository

Intro : en antologi om musik och samhälle

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book, editor
Title Intro : en antologi om musik och samhälle
Editor Lundin, Johan A.
Date 2012
Swedish abstract
Musik och Samhälle är ett kunskapsfält med intresse för musikens roll i samhället och i människors vardagsliv ur såväl ett historiskt som samtida perspektiv. Kunskapen som genomkorsar detta fält är både praktiskt och teoretisk. Det handlar således både om erfarenheter och know-how och om hur man med olika teoretiska verktyg kan förstå det som händer. För att samla alla med intresse för frågor av det här slaget arrangerar ABF och forskare vid Malmö högskola sedan 2009 årligen konferensen Musik och Samhälle. Här träffas forskare från universitet och högskolor, folkbildare, föreningsaktiva, folk som arbetar med massmedia, folk från branschen och dess organisationer samt kommunala- regionala och statliga aktörer för att utbyta erfarenheter, diskutera och inte minst knyta kontakter. I denna bok har vi samlat många av de presentationer som gjorts vid konferenserna under åren 2009-2011. Förhoppningen är att boken ska kunna fungera som inspiration för såväl praktiker som studenter och forskare, men också kunna intressera en bredare läsekrets med intresse för musikens roll i samhället. Delvis samling av presentationer från konferenserna Musik och samhälle, 2009-2011
Publisher Kira
ISBN 978-91-979150-5-2
Language swe (iso)
Subject musik och samhälle
ungdomskultur
folkbildning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14230 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics