Pärlbandsprojekt : projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstrategi

DSpace Repository

Pärlbandsprojekt : projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstrategi

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Sävenstrand, Andreas
dc.contributor.author Svensson, Lennart
dc.contributor.author Holmström, Per
dc.contributor.author Forssell, Rebecka
dc.contributor.author Fred, Mats
dc.date.accessioned 2012-10-18T06:49:17Z
dc.date.available 2012-10-18T06:49:17Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.other Spel-rapport nr 5, 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14231
dc.description Inom Socialfonden förekommer ibland projekt som upplevs som repriser – de har setts förut. Men det är inte repriser utan nytänkande som Socialfonden ska finansiera. Forskning har visat att många projekt är välskötta, genomför en rad aktiviteter och visar på goda resultat, men de ger inga långsiktiga effekter. Kombinationen av goda resultat och avsaknad av effekter kan leda projektägare in på spåret att söka ett liknande projekt igen. Men detta kommer aldrig leda till långsiktig utveckling. Effekter uppnås istället då projektägare återkommer med en idé som bygger vidare på en tidigare satsning där resultaten tagits tillvara och utvecklats. Projekten utgör en del i en långsiktig utvecklingsstrategi som pärlor på en tråd – pärlbandsprojekt. Denna rapport innehåller fyra exempel på projektägare som har bedrivit flera utvecklingssatsningar över tid och där verksamheten visar tecken på kontinuerlig progression. Vi har utgått från en analysmodell för hållbart utvecklingsarbete som inkluderar aktivt ägarskap, samverkan och ett utvecklingsinriktat lärande. Med detta som grund har vi studerat i vilken mån de fyra exemplen har haft ett lärande över tid, har ökat ambitionsnivån, utvecklat nya samverkansformer, stärkt ägarskapet och bidragit till kunskapsbärare på flera nivåer. Rapporten riktar sig främst till ESF-rådet, projektägare och andra utvecklingsansvariga. Syftet med rapporten är att tydliggöra skillnaden mellan repriser och pärlband. Om fler projektägare avser, och ges möjlighet, att använda projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstrategi så följer sannolikt fler långsiktiga effekter. en_US
dc.format.extent 47
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher SPeL - Strategisk påverkan och lärande en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Pärlbandsprojekt : projekt som verktyg i en långsiktig utvecklingsstrategi en_US
dc.type Report en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Joint University Administration and Services
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.contributor.centre Malmö University. Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics