Skicka vidare: en bild av morgondagens lärare

DSpace Repository

Skicka vidare: en bild av morgondagens lärare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skicka vidare: en bild av morgondagens lärare
Author Öhling, Viktoria
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att kartlägga vilka egenskaper och färdigheter framtidens lärare behöver ha. Kravintressenterna är fler än tidigare och det är många som vill ha ett ord med i hur skolans verksamhet sköts och kanske framför allt, hur lärarna ska vara. Den svenska skolan har under det senaste decenniet blivit hårt kritiserad för elevernas bristande och försämrade kunskaper och lärarnas status har sjunkit som en tung sten. De sociala problemen bland barn och unga har ökat och skolans fostransansvar har medfört att undervisning och uppfostran upptar ungefär lika stor del av en lärares arbetstid. Och samtidigt som lärarna mer eller mindre jobbar ihjäl sig, verkar ingen vara nöjd med resultatet. Genom intervjuer har jag hämtat underlag för att få en rättvis bild av hur lärarna själva ser på sitt uppdrag och hur de hanterar olika intressenters krav. Alla intervjuade är överens om att det är omöjligt att göra alla nöjda och den intressent, som oftast får ge vika för övrigas krav, är lärarens egen professionalism och yrkesstolthet. Intervjusvaren visar också att detta bidrar till en minskad arbetsglädje, vilket i sin tur påverkar eleverna. Framtidens lärare kan se ut på två olika sätt: antingen är det den som marknaden och brukaren efterfrågar – en lärare som ser ett gott resultat i form av höga betyg snarare än kunskapsinnehållet och den individuella utvecklingen till en hel individ, eller så är det den som brinner för att hjälpa människor att utvecklas och har goda kunskaper att förmedla. Och om yrkets status ska höjas, måste anseendet förbättras. Och de intressentgrupper vars åsikter avgör statusen, är marknadens och brukarens, eller kundens.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject dialogiskt lärande
lärarprofessionen
status
vinstdrift
Handle http://hdl.handle.net/2043/14234 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics