Swedish "immigrant literature" and the ethnic lens : the representation of cultural diversity in Jonas Hassen Khemiri's "Ett öga rött" and Marjaneh Bakhtiari's "Kalla det vad fan du vill"

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Swedish "immigrant literature" and the ethnic lens : the representation of cultural diversity in Jonas Hassen Khemiri's "Ett öga rött" and Marjaneh Bakhtiari's "Kalla det vad fan du vill"

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Swedish "immigrant literature" and the ethnic lens : the representation of cultural diversity in Jonas Hassen Khemiri's "Ett öga rött" and Marjaneh Bakhtiari's "Kalla det vad fan du vill"
Author Nilsson, Magnus
Date 2012
English abstract
The aim of this article is to describe how cultural diversity is represented in two literary works considered archetypical examples of contemporary Swedish “immigrant literature”—namely Jonas Hassen Khemiri’s Ett öga rött (2003; A Red Eye) and Marjaneh Bakhtiari’s Kalla det vad fan du vill (2005; Call It What the Hell You Want)—and to show how these representations relate to the view on ethnicity generated by the self-image of Sweden as a multicultural society. I argue that this relationship is best understood as a “critical dialogue,” since both authors question the use of ethnicity for understanding contemporary Swedish society.
Swedish abstract
Syften med artikeln är att beskriva hur kulturell mångfald skildras i två litterära verk som beskrivits som typiska exempel på "invandrarlitteratur", nämligen Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött och Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill, och att visa hur dessa skildringar förhåller sig till den bild av etnicitet som produceras av föreställningen om att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Min tes är att förhållandet bäst beskrivs som en "kritisk dialog", eftersom båda verken ifrågasätter tanken att det samtida Sverige kan förstås med utgångspunkt i etniska skillnader.
Link http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true... (external link to publication)
http://muse.jhu.edu/journals/scandinavian_studies/... (external link to publication)
Publisher Society for the Advancement of Scandinavian Study
Host/Issue Scandinavian Studies;1
Volume 84
ISSN 0036-5637
Language eng (iso)
Subject Khemiri
Bakhtiari
ethnicity
diversity
Sweden
immigrant literature
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/14237 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics