Swedish "immigrant literature" and the ethnic lens : the representation of cultural diversity in Jonas Hassen Khemiri's "Ett öga rött" and Marjaneh Bakhtiari's "Kalla det vad fan du vill"

DSpace Repository

Swedish "immigrant literature" and the ethnic lens : the representation of cultural diversity in Jonas Hassen Khemiri's "Ett öga rött" and Marjaneh Bakhtiari's "Kalla det vad fan du vill"

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Magnus
dc.date.accessioned 2012-10-18T10:55:23Z
dc.date.available 2012-10-18T10:55:23Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 27-58 en_US
dc.identifier.issn 0036-5637 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14237
dc.description Syften med artikeln är att beskriva hur kulturell mångfald skildras i två litterära verk som beskrivits som typiska exempel på "invandrarlitteratur", nämligen Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött och Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill, och att visa hur dessa skildringar förhåller sig till den bild av etnicitet som produceras av föreställningen om att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Min tes är att förhållandet bäst beskrivs som en "kritisk dialog", eftersom båda verken ifrågasätter tanken att det samtida Sverige kan förstås med utgångspunkt i etniska skillnader. en_US
dc.description.abstract The aim of this article is to describe how cultural diversity is represented in two literary works considered archetypical examples of contemporary Swedish “immigrant literature”—namely Jonas Hassen Khemiri’s Ett öga rött (2003; A Red Eye) and Marjaneh Bakhtiari’s Kalla det vad fan du vill (2005; Call It What the Hell You Want)—and to show how these representations relate to the view on ethnicity generated by the self-image of Sweden as a multicultural society. I argue that this relationship is best understood as a “critical dialogue,” since both authors question the use of ethnicity for understanding contemporary Swedish society. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Society for the Advancement of Scandinavian Study en_US
dc.subject Khemiri en_US
dc.subject Bakhtiari en_US
dc.subject ethnicity en_US
dc.subject diversity en_US
dc.subject Sweden en_US
dc.subject immigrant literature en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Swedish "immigrant literature" and the ethnic lens : the representation of cultural diversity in Jonas Hassen Khemiri's "Ett öga rött" and Marjaneh Bakhtiari's "Kalla det vad fan du vill" en_US
dc.type Article, peer reviewed scientific en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION en_US
dc.identifier.url http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=82316039&site=ehost-live en_US
dc.identifier.url http://muse.jhu.edu/journals/scandinavian_studies/v084/84.1.nilsson.html
dc.relation.ispartofpublication Scandinavian Studies;1
dc.relation.ispartofpublicationvolume 84 en_US
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics