Triad handledning : en handledningsmodell för introduktion av empiriska koncept i sjuksköterskeutbildningen

DSpace Repository

Triad handledning : en handledningsmodell för introduktion av empiriska koncept i sjuksköterskeutbildningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Triad handledning : en handledningsmodell för introduktion av empiriska koncept i sjuksköterskeutbildningen
Author Dychawy Rosner, Irena ; Shleev, Sergey ; Wennick, Anne ; Bahtsevani, Christel
Date 2012
English abstract
This study was aimed to create a practical supervision model, in which three levels of academic work are weaved together: undergraduate studies, PhD stidies and research programs. The research methods used in development of the supervision model include literature studies, seminars connected to the subject and abductive reasoning. This work resulted in development of a multipart model called TRIAD SUPERVISION. This TRIAD model of supervising is meant to be used at bachelor-level in nursing education where the supervision may become a didactically conducted process of learning. It is concluded that the TRIAD way of crating learning environment may be a smooth introduction to empiric concepts of students.
Swedish abstract
Utbildning inom universitet och högskola ställs ständigt inför olika beslut som berör pedagogiska angreppssätt för vuxnas lärande. Denna bok handlar om en praktik där utbildning, forskning och forskarutbildning vävs samman i en handledningsmodell. Den föreslagna TRIAD modellen bygger på triadiska episoder där tre nivåer av kunnande sammanförs. Förloppet i själva handledningssituationen bygger på situationsbaserad lärande och koncentreras kring empiri och vetenskaplig metodologi.Triad handledningen bildar ramar kring vetenskapliga koncept där undervisningen på grundnivån kan forskningsförankras. En slutsats som dras är att studenten på både grund- och forskarnivån får utveckla och tillämpa sina färdigheter i realistiska och verklighetsanpassade praktiker.
Publisher Malmö Högskola
ISBN 9789171044266
Pages 56
Language swe (iso)
Subject supervision
learning environment
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/14238 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics