Triad handledning : en handledningsmodell för introduktion av empiriska koncept i sjuksköterskeutbildningen

DSpace Repository

Triad handledning : en handledningsmodell för introduktion av empiriska koncept i sjuksköterskeutbildningen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dychawy Rosner, Irena
dc.contributor.author Shleev, Sergey
dc.contributor.author Wennick, Anne
dc.contributor.author Bahtsevani, Christel
dc.date.accessioned 2012-10-18T11:25:05Z
dc.date.available 2012-10-18T11:25:05Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 56
dc.identifier.isbn 9789171044266 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14238
dc.description Utbildning inom universitet och högskola ställs ständigt inför olika beslut som berör pedagogiska angreppssätt för vuxnas lärande. Denna bok handlar om en praktik där utbildning, forskning och forskarutbildning vävs samman i en handledningsmodell. Den föreslagna TRIAD modellen bygger på triadiska episoder där tre nivåer av kunnande sammanförs. Förloppet i själva handledningssituationen bygger på situationsbaserad lärande och koncentreras kring empiri och vetenskaplig metodologi.Triad handledningen bildar ramar kring vetenskapliga koncept där undervisningen på grundnivån kan forskningsförankras. En slutsats som dras är att studenten på både grund- och forskarnivån får utveckla och tillämpa sina färdigheter i realistiska och verklighetsanpassade praktiker. en_US
dc.description.abstract This study was aimed to create a practical supervision model, in which three levels of academic work are weaved together: undergraduate studies, PhD stidies and research programs. The research methods used in development of the supervision model include literature studies, seminars connected to the subject and abductive reasoning. This work resulted in development of a multipart model called TRIAD SUPERVISION. This TRIAD model of supervising is meant to be used at bachelor-level in nursing education where the supervision may become a didactically conducted process of learning. It is concluded that the TRIAD way of crating learning environment may be a smooth introduction to empiric concepts of students. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö Högskola en_US
dc.subject supervision en_US
dc.subject learning environment en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Triad handledning : en handledningsmodell för introduktion av empiriska koncept i sjuksköterskeutbildningen en_US
dc.type Book en_US
dc.identifier.paperprint 1 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::MEDICINE en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics