DDoS: Ett evolverande fenomen / DDoS: An evolving phenomenon

DSpace Repository

DDoS: Ett evolverande fenomen / DDoS: An evolving phenomenon

Details

Files for download
Icon
En kandidatuppsats ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title DDoS: Ett evolverande fenomen / DDoS: An evolving phenomenon
Author Andersson, Emil
Date 2012
English abstract
The Internet phenomenon ”Distributed Denial of Service”, in short DDoS, is often said to be one of the greatest threats to the Internet today. By abusing the foundation of inter-network and computer communication, criminals can block and shut out websites and services from users while making it very hard for the victim and the authorities to ever identify who was behind it. Enormous global networks made up of unknowing peoples' infected computers can be remotely controlled to conduct attacks against all sorts of organisations on the Internet with different motives, from financial or politic to sheer vandalism. The purpose of this study is to create an up-to-date mapping of the situation of DdoS-attacks and look at statistics of the most prevalent attack types, and to check if newly published research can answer the current and emerging trends that can be seen. Six research articles are chosen to compare with these trends to see where more research is required. The results show that the research around defense against HTTP-GET-attacks is lacking, and that the emergent trend of DDoS-attacks that make use of more than one attack type at the same time has not been examined. More open research should be directed to these lacking areas.
Swedish abstract
Internetfenomenet ”Distributed Denial of Service”, förkortat DDoS, beskrivs ofta som ett av de största hoten mot Internet idag. Genom att utnyttja den grundläggande strukturen i kommunikation mellan nätverk och datorer kan kriminella blockera och stänga ute webbplatser och -tjänster från användare, samtidigt som det är mycket svårt för offret och myndigheter att någonsin identifiera den eller de skyldiga. Enorma globala nätverk av ovetande människors infekterade datorer fjärrstyrs till att utföra angrepp mot alla sorters organisationer på Internet med olika motiv, som finansiella, politiska eller för ren vandalism. Syftet med det här arbetet är att göra en dagsaktuell kartläggning över läget kring DDoS-angrepp och titta på statistik över de mest förekommande angreppstyperna, och se om den nyare publicerade forskningen kan svara på de pågående och framträdande trender som kan ses. Sex forskningsartiklar väljs ut att jämföra med dessa trender för att se var mer forskning krävs. Resultatet visar att forskningen kring försvar mot HTTP-GET-angrepp är bristande, samt att den framträdande trenden där angreppen allt oftare använder sig av olika angreppstyper samtidigt inte har undersökts. Mer öppen forskning bör riktas mot dessa bristande områden.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject DDoS
DoS
Distributed Denial of Service
Denial of Service
HTTP-GET-DoS
TCP-SYN-Flood
Handle http://hdl.handle.net/2043/14244 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics