DDoS: Ett evolverande fenomen / DDoS: An evolving phenomenon

DSpace Repository

DDoS: Ett evolverande fenomen / DDoS: An evolving phenomenon

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Emil
dc.date.accessioned 2012-10-19T09:15:37Z
dc.date.available 2012-10-19T09:15:37Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14244
dc.description Internetfenomenet ”Distributed Denial of Service”, förkortat DDoS, beskrivs ofta som ett av de största hoten mot Internet idag. Genom att utnyttja den grundläggande strukturen i kommunikation mellan nätverk och datorer kan kriminella blockera och stänga ute webbplatser och -tjänster från användare, samtidigt som det är mycket svårt för offret och myndigheter att någonsin identifiera den eller de skyldiga. Enorma globala nätverk av ovetande människors infekterade datorer fjärrstyrs till att utföra angrepp mot alla sorters organisationer på Internet med olika motiv, som finansiella, politiska eller för ren vandalism. Syftet med det här arbetet är att göra en dagsaktuell kartläggning över läget kring DDoS-angrepp och titta på statistik över de mest förekommande angreppstyperna, och se om den nyare publicerade forskningen kan svara på de pågående och framträdande trender som kan ses. Sex forskningsartiklar väljs ut att jämföra med dessa trender för att se var mer forskning krävs. Resultatet visar att forskningen kring försvar mot HTTP-GET-angrepp är bristande, samt att den framträdande trenden där angreppen allt oftare använder sig av olika angreppstyper samtidigt inte har undersökts. Mer öppen forskning bör riktas mot dessa bristande områden. en_US
dc.description.abstract The Internet phenomenon ”Distributed Denial of Service”, in short DDoS, is often said to be one of the greatest threats to the Internet today. By abusing the foundation of inter-network and computer communication, criminals can block and shut out websites and services from users while making it very hard for the victim and the authorities to ever identify who was behind it. Enormous global networks made up of unknowing peoples' infected computers can be remotely controlled to conduct attacks against all sorts of organisations on the Internet with different motives, from financial or politic to sheer vandalism. The purpose of this study is to create an up-to-date mapping of the situation of DdoS-attacks and look at statistics of the most prevalent attack types, and to check if newly published research can answer the current and emerging trends that can be seen. Six research articles are chosen to compare with these trends to see where more research is required. The results show that the research around defense against HTTP-GET-attacks is lacking, and that the emergent trend of DDoS-attacks that make use of more than one attack type at the same time has not been examined. More open research should be directed to these lacking areas. en_US
dc.format.extent 32 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject DDoS en_US
dc.subject DoS en_US
dc.subject Distributed Denial of Service en_US
dc.subject Denial of Service en_US
dc.subject HTTP-GET-DoS en_US
dc.subject TCP-SYN-Flood en_US
dc.title DDoS: Ett evolverande fenomen / DDoS: An evolving phenomenon en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Systemutvecklare
 Find Full text Files for download
Icon
En kandidatuppsats ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics