Datorspel i matematikundervisning

DSpace Repository

Datorspel i matematikundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Datorspel i matematikundervisning
Author Edvall, Martin
Date 2012
Swedish abstract
Denna studie avhandlar möjligheten att använda pedagogiska datorspel för att möta dagsfärska och framtida behov i matematikundervisningen i grundskolan. Uppsatsens två frågeställningar ämnar att undersöka om datorspelsanvändande kan motiveras utifrån skolans styrdokument, samt vilka slags hinder som uppstår i klassrummet vid ett införande. För att svara på frågorna har litteratur och kvalitativa intervjuer med en spelutvecklare och en IT-pedagog använts. Studien visar datorspel i undervisningen kan medföra positiva effekter på motivation, variation, individanpassning och digitala färdigheter. Att alla dessa områden är viktiga delar i undervisningen har stöd i skolans styrdokument. För att användningen av datorspel skall bli en framgång måste dock många områden klaffa. Däribland kunskapen om vad ett datorspel kan vara och bidra med, hur de kopplar till kursmålen och inte minst deras förmåga att väcka intresse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Datorspel
Undervisning
Matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/14253 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics