Elimination

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bengtsson, Mariette
dc.contributor.author Stenzelius, Karin
dc.contributor.editor Edberg, Anna-Karin
dc.contributor.editor Wijk, Helle
dc.date.accessioned 2012-10-22T13:03:38Z
dc.date.available 2012-10-22T13:03:38Z
dc.date.issued 2009 en_US
dc.identifier.citation 593-644 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-44-04876-5 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14257
dc.description Intag av mat och dryck liksom elimination av kroppens avfallsprodukter tillhör månniskans grundläggande fysiologiska behov.Att drabbas av urin- och avföringsproblem av skiftande slag kan upplevas integritets-kränkande för den drabbade. Att prata om det kan vara svårt och ännu mer besvärande att vara i behov av hjälp med sina toalettbestyr. den friska individen har dåliga kunskaper om sina kroppsliga funktionerså länge han/hon är frisk. Först när något kroppsligt fel tillstöter söker individen kunskap. detta gäller i ännu högre grad normal urin och tarmfunktion eftersom detta område är omgärdat av tabu.Sjuksköterskans viktigaste uppgift är att dela med sig av sin kunskap. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Studentlitteratur en_US
dc.subject elimination en_US
dc.subject mag-tarmkanalen en_US
dc.subject urinvägar en_US
dc.subject.classification Medicine en_US
dc.title Elimination en_US
dc.type BookChapter en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::MEDICINE en_US
dc.relation.ispartofpublication Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa en_US
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics